2001-2006

2001-2006

2006 nov     

Ulf Wahlberg

2006 sep

Leif och Johan Ahrle

2006 apr

Curt Hamne och Helge Hupe

2006 mar

Turid Sandin och Maria Djurhed

2005 nov

Gunvor Enqvist

2005 sep

Björn Bernström

2005 apr

Torsten Emanuel Svensson

2005 feb

Mona Stockinger

2004 nov

Katarina Björn och Thomas Wallin

2004 sep

C.G. Olderius

2004 mar

Edvard Koinberg

2004 feb

Mi Hi Han och Tatiana Kotliarova

2003 nov

Ingrid Strååt och Barbro Runefelt-Taltavull

2003 sep

Björn Ericsson och Per-Olof Nilsson

2003 apr

Mikael Käll, Erkki Rautio och Lars Lundqvis

2003 mar

Vårsalong för föreningens medlemmar

2003 feb

Nils Öhrvall

2002 okt

Linda Williams Mattsson och Åsa Thörnlund

2002 sep

Justinus Isaksson och Lotta Frost Berggren

2002 apr

Vårsalong för föreningens medlemmar & Ung i Spånga

2002 mar

Karin Walde och Tommy Hed

2002 feb

Kerstin Hedman och Karl Axel Larsson

2001 nov

Jonas Fredén och Camilla Pyk

2001 okt

Hans Arnold

2001 aug

Åke Westin och Kurt Pettersson

2001 apr

Eva Ljungdahl

2001 mar

Ari Laitinen och Ung i Spånga

2001 feb

Staffan Snidare


Spånga Konstförening, c/o Agneta Ryger, Trastbacken 10, 163 54 Spånga, info@spangakonst.se. postgirokonto 364881-3