Medlemsinfo

Hur blir jag medlem?

Du blir medlem enklast genom att betala in medlemsavgiften 250 kr/år för 2020 på postgirokonto

36 48 81-3. Vill du delta i 2020 års utlottning (i novem-ber ) behöver vi ha medlemsavgiften senast en vecka innan, men vi är tacksamma om ni betalar in medlemsavgiften snarast möjligt.

 

Som meddelande till betalningsmottagaren anger du ditt namn, adress och telefonnummer. Vi ser gärna att du också lämnar din email-adress så att vi kan sköta utskicken via email. När vi fått in din anmälningsavgift skickar vi ett mail med information om ditt medlemsnummer. Har du ingen mail skickar vi information om kommande aktiviteter i nästa planerade utskick.  Medlemsnumret är ditt lottnummer på utlottningsmötet under hösten.

Klicka här för att läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter enligt den nya lagen som trädde ikraft 25 maj 2018.

 

Vad får jag som medlem?

Föreningen vill sprida kunskap om konst och konsthantverk. Styrelsen köper in konst av god kvalitet för att lottas ut bland föreningens medlemmar. Varje år ordnar vi tre-fyra konstutställningar i Spånga församlingshus. Vernissage-dagen för dessa utställningar får vi oftast träffa konstnärerna själva som berättar lite om sina arbeten.

 

Vi ordnar så att besökarna kan köpa mat och dryck eller kaffe och kaka beroende på vald tidpunkt för vernissagen. Dessa dagar lottas också en konstbok eller annat konstverk ut bland besökande medlemmar.

 

Vi arrangerar också besök hos konstnärer, på kulturinstitutioner och har kurser för medlemmarna.

 

Årets höjdpunkt är naturligtvis Utlottningsmötet på hösten där vi lottar ut inköpt konst under året. Du deltar i lotteriet på ditt medlemsnummer om du betalat din medlemsavgift före angivet datum. Vinstchansen är 1 på 10. Information om allt som händer får medlemmarna genom de utskick som styrelsen gör 4 ggr om året. Här får man också lite tips om andra konstaktiviteter som händer framförallt i Stockholm med omnejd och som inte SKF arrangerar.

 

Om man inte har möjlighet att delta vid utlottningsmötet kan man lämna en fullmakt till någon annan medlem eller till styrelsen att välja verk efter ens önskelista. Du kan  ladda ner en fullmakt genom att klicka på länken för fullmakt, antingen för styrelsen eller för annan medlem. Om du ska lämna den till styrelsen behöver vi ha den senast en vecka före utlottningsmötet. Skicka eller lämna till Agneta Ryger, Trastbacken 10, 163 54 Spånga. Den går också att scanna in, eller fotografera och skicka till aryger@telia.com eller christina.carinder@gmail.com

 

Om du utsett en annan medlem att ha fullmakt han/hon med sig den till utlottningsmötet och visar upp den för oss om ditt nummer vinner.

 

Klicka här för att läsa senaste medlemsbladet,

nr 2, 2020.


Spånga Konstförening, c/o Agneta Ryger, Trastbacken 10, 163 54 Spånga, info@spangakonst.se. postgirokonto 364881-3