Utställarinfo

Utställarinformation

Spånga Konstförening vill gärna komma i kontakt med konstnärer som är intresserade av att ställa ut i vår regi i Spånga Församlingshus. Här är lite information om vad som gäller när man ställer ut hos oss:


  • Konstföreningen tar 20% på det som säljs under utställningsperioden
  • Utställningsperioden är ca två veckor.
  • Vi har tre-fyra utställningsperioder per år, en-två på våren och två på hösten.
  • Ofta vill vi att två konstnärer ställer ut samtidigt (var sin vägg) så att det blir variation för publiken.
  • Vi hjälper till med hängning av konsten.
  • Vi försäkrar utställningen.
  • Vi hjälper till med vernissagekort (färgkopiering). Konstnären får 30 st eller en pdf för digital distribution. Vi skickar vernissagekort till våra medlemmar inom Stor-Stockholm (totalt ca 200 adresser).
  • Vi annonserar i Mitti västerort och på Mitti’s hemsida, Spångatidningen och i DN På Stan (gratisannonser).
  • Web-annonser också på Konstperspektivs hemsida och på www.gratisistockholm.se och alltomstockholm.se. 


Är du intresserad av att ställa ut i Spånga Konstförenings regi kontakta vår ordförande Sigrid Löfgren på email sigridlofgren67@gmail.com


Klicka här så ser du en ritning över utställningslokalen. Här intill ser du en bild över lokalen i sin helhet.


Bidrag

Som utställande konstnär kan du söka bidrag från Sveriges Konstföreningar . Klicka på länken här så kan du läsa mer om vad som gäller.


Spånga Konstförening, c/o Agneta Ryger, Trastbacken 10, 163 54 Spånga, info@spangakonst.se. postgirokonto 364881-3