Personuppgiftslagen

Konstföreningens hantering av dina personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.


Dina rättigheter enligt GDPR

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Hör av dig till vår registeransvariga Agneta Ryger på e-post aryger@telia.com om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.  Registret består av medlems namn och adress, när medlemsavgiften betalats och om ni önskar utskick via email eller vanlig post. I samband med att medlemsavgiften betalas ger du oss information om namn och adress och godkänner på så sätt vår hantering av dina personuppgifter, se nedan.


Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter

Vi sparar bara dina personuppgifter (namn och adress) så länge du är medlem i konstföreningen. Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig som inbjudningar till vernissage, utbildningar, aktiviteter och utflykter. Uppgifterna ligger också till grund för ditt deltagande i konstföreningens lotteri.


Sitter du med i konstföreningens styrelse kommer dina personuppgifter att registreras i Sveriges Konstföreningars medlemsregister så att förbundet och distriktet ska kunna skicka information till dig och kontakta dig. Uppgifterna ligger också till grund för att tidskriften Konstperspektiv, som är en medlemsförmån, ska kunna skickas till dig.


Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part.

Spånga Konstförening, c/o Agneta Ryger, Trastbacken 10, 163 54 Spånga, info@spangakonst.se. postgirokonto 364881-3