Utställningar

Spånga Konstförening

 

Utställningar

Alla utställningar i Spånga Konstförenings regi äger rum i Spånga Församlingshus, Värsta allé 1, gångavstånd från Spånga pendeltågsstation.

 

Öppettider vardagar 9-12, 13-16

övriga tider enligt överenskommelse

 

 

 

Nu är höstens utställningsperioder över. Vi återkommer med program inför våren 2019.

 

 

 

 

Verk av Pauline Millqvist som ställde ut 6-17 november 2018.

 

Spånga Konstförening, c/o Agneta Ryger, Trastbacken 10, 163 54 Spånga, info@spangakonst.se. postgirokonto 364881-3